Täyden palvelun Crossfit-sali Porvoossa

Eat! Sleep!

WOD! Repeat!!

Muscle and power 4.2.2022

1a) Deadlift 5x5x75%
1b) Hollow hold 5x30s
3 rounds super set, no rest between sets.
10 GHD– maailman ympäri
20 kulmasoutua tangolla
25-30 raskasta heilautusta